Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C. EIJKSTEAKTEIVIENTEN.
BESLUIT van 20 April 1817, n". 277, L». A, houdende
regeling der uitbetaling van de schoolonderwijzers-
traktementen, ten gevolge van het vroeger besluit Zij-
ner Majesteit, van 14 Maart 1816, n°. 88, betrekkelijk
de uitbetaling der traktementen aan burgerlijke en
regterlijke rijksambtenaren en bedienden.
Wij WILLEM, enz.
Gezien ons besluit van den 14 Maart 1810, n°. 88,
houdende regeling der uitbetaling van traktementen aan
burgerlijke en regterlijke rijksambtenaren en bedienden,
als ook der predikanten;
Gezien de voordragt van onzen commissaris-generaal voor
het onderwijs en voor de kunsten en wetenschappen, van
den 7 April 1817, n°. 704, houdende bezwaren, ten aan-
zien der toepassing van dit besluit, op de uitbetaling der
schoolonderwijzerstraktementen;
Gehoord de consideratien en het advies van onzen mi-
nister van financiën;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Art. 1. Dat, met alteratie van art. 7 van ons besluit
van den 14 Maart 1816, n°. 88, voor zoo veel de school-
onderwijzers aangaat, derzelver traktementen zullen wor-
den uitbetaald van den dag af, waarop dezelven hunnen
post werkelijk hebben aanvaard.
Art. 2. Dat er, staande de werkelijke vacature eener
school, geene ordonnantie zal worden opgemaakt voor het
gedeelte van het traktement aan dezelve school verbon-
den, vervallende gedurende dezelve vacature.
Art. 8. Dat daarentegen, zoodra het in het deswege
te geven berigt van den gouverneur der provincie blijken
zal, dat, gedurende de vacature, de school tijdelijk is
waargenomen, als ook van den dag, Avaarop de nieuw