Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
CHRONOLOGISCIIE LIJST
der belangrijkste stukken en verordeningen, betredende de re-
geling van het lager schoolwezen en onderwgs, met aan
duiding, waar die geheel of gedeeltelijk in deze handlei-
ding zijn medegedeeld.
1806. pag.
3 April. Wet voor liet lager schoolwezen en onderwijs. . 1
A. Reglement voor het lager schoolwezen en on-
derwijs ........16
B. Verordeningen op het afnemen en afleggen
der examens. ....... 37
C. Instructie voor de schoolopzieners. . • 51
23 Mei. Algemeene schoolorde.......68
30 « Instructie voor den commissaris tot de zaken van het
lager schoolwezen en onderwijs . . . .95
2 Junij. Notificatie, houdendeafsohaflingdervroegerehepalingen- 1
1810.
8 Julij. Dispositie van den minister van hinnenlandsche za-
ken, betrekkelijk de algemeene hockenlijst. • 29
3 Dec. Dispositie van den minister van blnnenlandsche za-
ken wegens het afnemen der examens. . . 38
1812.
28 Aug. Aankondiging van den inspecteur, houdende bepa-
lingen omtrent de schoolvervullingen. • . 76
1814.
14 Maart. Verslag van den commissaris-generaal, omtrent de
inrigtingen van het lager schoolwezen en onderwijs. 97
20 « Besluit, waarbij de wet van 3 April 1806 wordt ge-
handhaafd ........100
1815.
11 Jan. Circulaire van den commissaris tot de zaken van het
middelbaar en lager onderwijs, betrekkelijk de
schoolvervullingen.......78
ISFebr. Besluit, waarbij eene geldelijke toelage wordt ver-
leend ter aanmoediging der schoolonderwijzersge-
zelschappen. ....... 52
4 Maart. Besluit, waarbij de commissien van onderwijs ver-
vangen worden door provinciale commissien. . 101
21 <c Kon. besluit, houdende tijdelijke wijzigingen der be-
palingen, betrekkelijk de onderwijzers van den
derden rang. ....... 45
23 Mei. Ministerieel besluit, betrelTende het toekennen der
schoolonderwijzersrangen......38
14Junij. Kon. besluit, betreirende de algemeene boekenlijst. 29
29 Dec. Kon. besluit, betrekkelijk de scholen bij de verschil-
lende korpsen der armee.....18