Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
68 ALGEMEENE SCHOOLOEDE.
al de leerlingen gedurende geheel den schooltijd onafge-
broken bezig en -werkzaam zijn,
a). Deze schoolorde is vast gesteld bij besluit van den minister
voor het publiek onderwijs, de nationale nijverheid en dc ko-
loniën van den 20 Mei 1821, n°. 11.
b). Door den secretaris van staat voor de binnenlandsche zaken
was den 23 Mei 180G gearresteerd eene algemeene schoolorde,
die in art. G en 15 afwijkt van de boven mede gedeelde en uit
16 artikelen bestond.
c). Deze afwijkende artikelen zijn de volgende:
Art. 6. Oe schooltijd zal, het zij wekelijks, het zij dagelijks
met een kort en gepast christelijk gebed , op eene eerbiedige
wijze ingerigt, geopend en gesloten worden, cn zal bij dezelfde
gelegenheden ook iets toepasselijks mogen gezongen worden.
Art. 15. Voor iedere school zullen eenige schoolwetten wor-
den opgemaakt, en deze, het zij gedrukt, het zij geschreven, op
bordpapier geplakt, in de schoo worden opgehangen, en door
den meester, bij gepaste golegcnhedenj aan de schooljeugd voor-
gelezen cn uitgelegd worden.
Art. 16. Deze wetten zullen bij elke bijzondere schoolorde
(art. 21 van het reglement) worden bepaald, als ook daarbij
worden geregeld de vacantie- en gewone schooltijden, benevens
de wijze, waarop de tijd, voor het onderwijs geschikt, in elke
school behoort verdeeld te worden.