Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALGEMEESE SCHOOLOBDE. 67
derde leerlingen beloonen, door aan hen op te dragen
het geven van eenig onderrigt aan de minst gevorderden.
XI.
De meester ziet toe, dat de kinderen zindelijk en wel
gewassehen ter school komen. Hij draagt de meeste zorg
voor hunne gezondheid.
XII.
De schoolvertrekken moeten steeds rein gehouden, tus-
schen de schooltijden gelucht, en wekelijks tweemaal ge-
zuiverd worden.
XIII.
Op elke school zal ten minste eenmaal in het jaar een
examen gehouden, en alsdan de kinderen van de eene
klasse naar de andere bevorderd worden. Zoo veel de
omstandigheden dit toelaten , zullen aan hen, die in vlijt
en in een betamend en zedelijk gedrag uitmunten, prijs-
jes worden uitgedeeld.
XIV.
Aan hen, die zich wel hebben gedragen en goede vor-
deringen hebben gemaakt, zal, bij het verlaten der school,
een vereerend getuigschrift worden ter hand gesteld.
XV.
Voor iedere school zal worden opgemaakt, en opgeplakt
in dezelve worden opgehangen, eene regeling der school-
werkzaamheden, aanwijzenile de verdeeling van eiken
schooltijd over eene geheele week, en de werkzaamheden,
daarin door elke klasse te verrigten; en zal deze regeling
van de schoolwcrkzaamheden strengelijk worden in acht
genomen, ten einde orde en stilte bevorderd worden, en