Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
INSTRUCTIE DER SCnOOLOPZIESERS. 63
Art. 28.
Na elke gewone vergadering der respectieve commissien,
worden door, of van wege dezelve, uiterlijk binnen veer-
tien dagen daarna, bij den secretaris van staat voor de
binnenlandsche zaken ingezonden :
1°. Een behoorlijk geauthentiseerd extract uit het
verbaal of de handelingen dezer vergadering, als
mede der tusschen ingevallene buitengewone ver-
gaderingen.
2°, De origineele schriftelijke opgaven, door elk van
derzelver leden ter tafel gebragt (art. 24).
3°. Eene specifieke lijst en opgave van de personen,
die op deze gewone of tussclien ingevallene buiten-
gewone vergaderingen zijn geëxamineerd geworden,
met vermelding van den uitslag van het gehoudene
examen, en inzonderheid van de verschillende
rangen, aan de geëxamineerden toegewezen; ten
einde, ingevolge art. 24 der verordeningen, zoo veel
noodig geoordeeld wordt, van het een en ander
opentlijke bekendmaking te doen in de Bijdragen enz.
Art. 29.
Na de gewone vergadering in de week na paschen,
worden door of van wege elke commissie, uiterlijk bin-
nen vier weken daarna en afgescheiden van de stukken,
vermeld in het vorig artikel, bij den secretaris van staat
voor de binnenlandsche zaken ingezonden:
1°. Een der twee behoorlijk geauthentiseerde afschrif-
ten van het algemeen jaarlijksch overzigt (art. 27).
2°. De origineele algemeene jaarlijksche verslagen van
de onderscheidene leden der commissien (art. 23).
3°. De origineele schriftelijke jaarlijksche opgaven
der onderscheidene plaatselijke schoolcommissien
(art. 26).
4°. Eene specifieke lijst van zoodanige algemeene of