Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
B E R I O T.

Sedert de eerste uitgave dezer handleiding in 18-il zijn
onderscheidene verzamelingen van schoolverordeningen in het
licht verschenen. Voegt men hierbij het uitzigt op eene
aanstaande wijziging der schoolwelgevi7ig, dan mögt deze
nieuwe uitgave der handleiding velen misschien overbodig
voorkomen. En echter biedt de zamensteller deze derde uit-
gave met eenig vertrouwen allen aan, die in de regeling van
het lager schoolwezen belang stellen, daar hij zich overtuigd
houdt, dat geen der andere geschriften over dit onderwerp
een zoo gemakkelijk overzigt geeft van den geheelen omvang
der bestaande schooherordeningen. Met het oog op de aan-
staande behandeling der zaak door de volksvertegenwoordiging
heeft hij het boekje in het aanhangsel vermeerderd met alle
eenigzins belangrijke stukken, die noodig geacht kunnen wor-
den om het geheele onderwerp regelmatig te overzien, en de beoor-
deeling van de waarde onzer schoolverordeningen te bevorderen.