Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
IPiSTRUCTIE DER SCHOOLOPZIENERS. S5
Art. 10.
Zij zullen acht geven, dat elk. onderwijzer, vóór hij met
het geven van onderrigt aanvange, voorzien zij van het
vereischt patent, en zich te dien einde telkens, gelijkelijk
met de bewijsstukken tot de speciale beroeping, aanstel-
ling of admissie betrekkelijk (art. 13, n". 4 der wel) de
acte van patent doen vertoonen; latende voorts het toe-
zigt wegens het jaarlijks vernieuwen van deplve over aan
de genen, die daartoe bij de wet gesteld zijn.
Art, 11.
Niettegenstaande elk schoolopziener in gevallen en op
de wijze, bij art. 9 van het reglement bepaald, bevoegd
is, om aan een of meer personen, een plaatselijk toevoor-
zigt over de school of scholen aan te bevelen, blijft hij
zelf des niet te min geheel en al verantwoordelijk voor
zoodanige scholen en het onderwijs op dezelve, en gehou-
den, om ten aanzien ook van deze scholen de \yezentlijke
deelen van zijnen post in persoon waar te nemen, strek-
kende de aanstelling van dusdanig plaatselijk toevoorzigt
alleenlijk om hem in zijne werkzaamheden daar ter plaatse
behulpzaam te zijn en te ondersteunen.
Zie de aanm. onder art. 9 van het reglement, hiervoor p. 21.
Art. 12.
Als integrerend lid van elke plaatselijke schoolcommis-
sie (art. 10 van het regl.), binnen zijn district gevestigd,
draagt de schoolopziener kennis van, en woont hij zoo
veel mogelijk bij, elke van derzelver vergaderingen, in-
zonderheid die, waarin eenigerhande personen geëxamineerd
worden, en heeft hij den toegang tot alle scholen, onder
die plaalselijke schooleommissien ressorterende, doch zal
hij niet bevoegd zijn, om als schoolopziener in deze ver-
gaderingen voor te zitten, of om, benevens de overige leden,
het bijzonder opzigt over eenige wijk of scholen dier stad
of plaats (art. 10 van het regl.) te aanvaarden: zijnde aan
de overige leden der plaatselijke schoolcommissien, ten aan-