Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
S50
VERORDENINGEN OP DE EXAMENS.
dan het meerdere der somma, voor dien hoogeren
rang vast gesteld , boven hetgene hij bij het ver-
krijgen van den lageren alreeds betaald heeft.
8°. Dat de huisonderwijzer, die eenigen rang van
schoolonderwijzer verkrijgt, gerekend worde dus
verre niets voldaan te hebben.
4°. Dat zij, die, ingevolge vorige algemeene school-
wetten, eenig examen ondergaan en daarvoor be- ■
taald hebben, voor de examens ter verkrijging van i
dezen of genen rang, bij deze nieuwe schoolwet;
ingevoerd, niet meer betalen, dan het meerderes
van de nu vast te stellen somma, boven hetgene!
reeds door hen bij gemeld vorig examen is betaald I
geworden. Hiervan zijn echter geheel en al uit--
gezonderd en vrij al die genen, welke te voreni
een volledig getuigschrift verkregen hebben (art. 20)..
Dat de gelden voor de examens, door de school--
opzieners afgenomen (art. 2 en 4), vervallen tem
prolijte van de kas der respectieve commissien van i
onderwijs.
Art. 27.
De raadpensionaris behoudt aan zich, om deze veror-
deningen zoodanig te interpreteren, te altereren en tee
ampliëren, als in tijd en wijle nuttig en noodzakelijk zal
worden geoordeeld.