Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
TEROEDEÏIIKGEN OP BE EXAMENS, 47
Art. 20.
De waarde van reeds, ingevolge van vorige algemeene
schoolwellen, afgegevene volledige geliiigschriften, zal voor
elk departement bij het huishoudelijk reglement worAen
bepaald, zoo echter, dat het bezit van dezelven geregtigt
tot het kosteloos afleggen der examens, aan welke zij,
die ze erlangden, zich, ter verkrijging van eenen hooge-
ren rang, met de daaraan verknochte voorreglen (art 15),
vervolgens zouden mogen willen onderwerpen.
Art. 21.
De acten van algemeene toelating als schoolhouderesse en
huisonderwijzer (art. 1 en 13) zijn alleen van kracht bin-
nen het ressort van de genen, door welke zij worden
afgegeven, (art. 4, en verg. art. 20 van het regl.).
Art. 22.
De algemeene toelating als schoolonderwijzer, van welken
rang ook, geregtigt om te slaan naar het verkrijgen eener
speciale beroeping, aanstelling of admissie en als school-
onderwijzer en als huisonderwijzer; daarentegen geeft de
algemeene toelating als huisonderwijzer geen regt om te
staan naar eene speciale beroeping, aanstelling of admissie
als schoolonderwijzer, zonder daarenboven de algemeene
toelating als schoolonderwijzer te hebben verkregen, (verg.
art. 20 van het regl.).
Bij het vervullen van schoolonderwijzers ilaatsen in steden en
gemeenten, «aar slechts cénc lagere schoo bestaat, zal, na ge-
houden vergelijkend examen, bij nagenoeg gelijke bekwaamheid
cn verdere geschiktheid der candidatcn, billijk acht worden ge-
slagen op derzelver godsdienstige gezindte en op die van de
meerderheid der ingezetenen.
In zoodanige steden en gemeenten, waar meerdere lagere scho-
len zijn, zal mede, in geval van ontstane vacatnrc, zoo veel mo-
gelijk worden gezorgd, dat, bij nagenoeg gelijke bekwaamheid
en verdere geschiktheid der candidatcn. de billijkt verhouding
tusschen het getal schoolonderwijzers en onderwijzeressen der ver-