Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
54 VERORDEMSGEX OP DE EXAMENS.
»
I
#
i.
f.
I
'-Ï
3". Eenige rekenkundige voorstellen ter oplossing geven,
welke, zoo veel mogelijk, zullen moeten betreffen
zaken, in het dagelijksche leven voorkomende, en
waaruit tevens de geoefendheid in de rekenkunstige
bewerking der geheele en gebroken gefallen zal
kunnen blijken; voorts vragen over het theoretisch
gedeelte der rekenkunde, en bijzonder over de
tientallige breuken.
6°. Eenige vragen voorleggen aangaande de theorie
van het gezang.
7°. Allerhande vragen en voorstellen betrekkelijk de
aardrijks-, geschied-, natuur- en wiskunde, en der-
gelijke wetenschappen, in welke men verlangen zou
onderwijs te geven.
8°. Eenig stuk in de fransche of zoodanige andere taal,
als waarin men verlangt onderzocht te worden, eerst
ter voorlezing en vervolgens ter vertaling opgeven,
alsmede een opstel uit eenige andere taal in deze
doen overbrengen, of wel voor de vuist in die taal
eenig opstel doen vervaardigen bij wijze van brief,
verhaal of dergelijke; uit welk alles de uitspraak,
orthographische en gramraatikale, gelijk ook in het
algemeen de mate van kennis dier taal zal kunnen
blijken.
Art. 10.
Het onderzoek naar de bekwaamheid of kunde ten einde
gebragt zijnde, zal overgegaan worden tot het beproeven
der geschiktheid in het onderwijzen, te welken einde ge-
vraagd zal worden nopens de wijze, waarop men de leer-
lingen tot de kennis der letteren, cijfers en eerste grond-
beginselen en voorts tot de kunst van lezen, schrijven en
rekenen zal pogen op te leiden; wordende vervolgens het
verhaal eener geschiedenis of eene vertelling voorgelegd,
ten einde de geschiktheid te toetsen in het duidelijk en
klaar voorstellen eener zaak aan kinderen, en zorgende,
waar de gelegenheid dit toelaat en dit dienstig geoordeeld
wordt, dat er kinderen van onderscheidene jaren en vor-