Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERORDENINGEN op het afnemen en afleggen der
examens van de genen, welke lager onderwijs be-
geeren te geven in de Bataafsche Republiek.
Art 1.
De schoolonderwijzers (art. i van het reglement) worden,
ten aanzien van de mate van bekwaamheid en de soort
van examen, dat van hen gevorderd wordt (art. 16 der wet),
onderscheiden in de vier volgende rangen:
De vierde of laagste rang bestaat uit dezulken, die
in het lezen, sciirijven en de beginselen der re-
kenkunde, de regel van drieën ingesloten, tamelijk
bedreven zijn , en tot het geven van onderwijs
eenigen aanleg hebben.
De derde uit dezulken, die in het lezen, schrijven en
rekenen , zoo met geheele als gebroken getallen,
wel ervaren, in derzelver toepassing op zaken van
het dagelijksch leven eenige vaardigheid, van de be-
ginselen der nederduitsche taal eenige kennis, en
van eene goede manier van onderwijzen eenig be-
grip hebben.
De tweede uit dezulken, die zoo in het gewoon als
kunstmatig lezen regt bedreven zijn, eene goede
nette hand schrijven, de rekenkunde, zoo theoretisch
als praktisch, regt verstaan, de voornaamste regelen
der nederduitsche taal benevens derzelver gronden
kennen, van de aardrijks- en geschiedkunde eenig
begrip hebben, en eene genoegzame bekwaamheid
en geoefendheid bezitten in het geven van een oor-
deelkundig onderwijs.
De eerste of hoogste uit dezulken, die — boven en
behalve eene grondige ervarenheid in onderschei-
dene vakken van het lager onderwijs en inzonder-