Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lijl^ 44 REGLEMENT VOOR HET LAGER SCHOOLWEZEN
!

2°. Bij kon. bcsl. van 12 November 1827, n°. 44 is bepaald:
dat al de openbare lagere scholen zullen moeten voorzien
zija van een volledig stel der nieuwe maten en gewigten.
3®. Dit stel zal, volgens circulaire van den administrateur
voor liet binnenlandsch bestuur van 26 Januarij 1828. n".
22 moeten bestaan uit de volgende objecten:
1°. Eene bouten nederl. el of meter, behoorlijk in
palmen, duimen en strepen afgedeeld.
2''. Een ijzeren gewigt, ter zwaarte van één nederl.
pond (kilogramme).
3®. Een stel koperen gewigtcn van 5 nederl. oneen
tot het wigtje ingesloten.
4®. Een stel inhoudsmaten van het halve nederl. mud
tot bet halve maatje ingesloten, ten getale van elf
stuks.
4®, En is nader bij missive van den administrateur voor het
binnenlandsch bestuur van 17 Augustus 1830, n®. 10, met
verwijzing op laatstgenoemde circulaire verklaard: dat stel
kon destijds niet volledig zijn, bij gebrek aan de invoering
der nieuwe vochtmaten voor den handel in het klein. Thans
echter, daar deze invoering reeds sedert eenige maanden
in werking is gebragt, oordeel ik bet doelmatig, dat bet
bedoelde stel maten nu vermeerderd worde met een stel
tinnen vochtmaten van de nederl. kan tot den nederl. vin-
gerhoed ingesloten, te zamen zeven stuks uitmakende, welke
maten ter besparing van kosten van geene deksels behoeven
voorzien te zijn.
Art. 25.
Al de genen, die nalatig of onwillig zijn, om aan het
bepaalde bij de vier voorgaande artikelen te voldoen,
vervallen in de straffen, bij art. 18 der wet vastgesteld.
Art. 26.
Niettegenstaande de bepalingen, omtrent het opschorse7i
m intrekken der acte van algemeene toelating, bij art 18
en 19 der wet gemaakt, behouden zoodanige bijzondere