Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 KEGLEMEM VOOR HET LAGER SCHOOLWEZEN. ,
der woon zal moeten gevestigd zijn. Derzelver werkzaam-
heden worden bepaald door eene te arresteren instructie
voor de commissien van onderwijs.
Zie het bepaalde ten aanzien van honoraire schoolopzieners,
onder art. 10 der wet, aanmerking b. pag. 7.
Art. 6.
De commissien van onderwijs (art. 4 der wet) worden
tot het houden barer vergaderingen door de respectieve
departementale of het landschapsbestuur verzorgd van lo-
calen, vuur, licht, schrijfbehoeften en verdere benoodigd-
heden.
Art. 7.
Er zal eenmaal 'sjaars eene algemeene vergadering uit
de respectieve commissien, door den secretaris van staat
voor de binneniandsche zaken, dit noodig oordeelende,
beschreven en in den Haag onder deszelfs directie gehou-
den worden, ter overweging en bevordering der algemee-
ne belangen van het lager schoolwezen en onderwijs.
In de jaren 1801, 1802, 1803, 1804 en 1805 waren reeds
zoodanige vergaderingen gehouden en is dit, na de invoering
van dit reglement geschied op 5 Julij 1814 en volgende da-
gen, onder voorzitting van den commissaris tot de zaken van het
middelbaar en lager onderwijs.
Art. 8.
Tot deze vergadering zal elke commissie één harer le-
den afvaardigen, die, volgens een te bepalen tarief, des-
wegens zal worden schadeloos gesteld.
Art. 9.
In zoodanige kleinere steden, dorpen, vlekken, gehuch-
ten of streken, waar, — ieder dorp, gehucht of streek
op zich zelf genomen, — boven eene openbare school
(art. 2), geen twee of meer bijzondere scholen der tweede