Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scanScanned page
Mogt deze handleiding de goedhetunng van hevo^de
beoordeelaars riiimschools wegdrhgen, zij zal die in deze
derde uitgave ten volle verdienen. De zamensteller bepaalde zicK-^^
toch niet hij hot aanvullen van de sedert 1842 uilgekomene verorde^.
ningen, maar hij heeft het aanhangsel vermeerderd met al di^
stukken, welke noodig zijn tot een /gpregeld overzigt van al de^
sedert 1806 ingevoerde wijzigingen, zoodat deze handleiding vol'?
komen genoeazaam te achteyi is voor, allen^ die den stand van het'
thans zooveel besproken vraagstuk van het lager onderwijs wens(^)en
te overzien. " iJ


Bij den Uitgever dezes is gedrukt en alom verkrijgbaar:
I
VERZAMELING van Stukken betreffende de 7'egeling mrriftf
Zager Schoolwezen, sedert den jare 1801. In gr, 12®.
Prijs:ƒ0,80.
ZIELKUNDE, voor Onderwijzeres., naar het hoogduitseh door
D, VAN Hinloopen Labbekton, Lid van de prov. cain-
missie van onderwijs in Zuid-Holland.
Prijs: / 0,75.
BURG (P. VAN DER), SCHOOLKAART van het Konin0j
der Niederlanden en het Groot-lier tag dom Ltixembiirg, TJi^
hoogachting opgedragen aan den WelEdel-Gestr. Heer>
J. Haefkens, Oud Consul-Generaal der Nederlanden ié
Centraal Amerika, thans Schoolopziener en Burgemeester
te Leerdam. -
In losse bladen gekleurd. ; . . .
Idem op katoen met rollen.