Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
4 •WET VOOR HET LAGER SCHOOLWEZEN.
of, des noods, door het gouvernement aan hen te bezor-
gen, het bestaan en lot der schoolonderwijzers te verbe-
teren en te verzekeren, als mede de betere schoolinrig-
ting en het onderwijs, als ook het aanleggen van arbeid-
of industriescholen bij de openbare scholen en die in de
godshuizen aan te moedigen en uit te breiden.
Bij art. 7 van het kon. besl. van 27 Mei 1830 (St.bl. n°. 9)-
werd aanbevolen: 4°. Het nemen van maatregelen, ter be-
vordering van het daarstellen van bewaarscholen voor kinderen
beneden de zes jaren, en van werkscholen voor arme kinderen,
vooral van het vrouwelijke geslacht.
Zie voorts art. 30 van het Reglement voor het lager school-
wezen en het onderwijs, cn de aangehaalde bepalingen.
Art. i.
De schoolopzieners, woonachtig binnen hetzelfde depar-
tement of landschap Drenthe, maken met elkander uit de
commissie van onderwijs voor dat departement of land
schap, doch zullen in het departement Holland twee of
drie zoodanige commissien gevestigd worden.
De departementale commissien van onderwijs zijn ontbonden
hij besluit van den 4 Maart 1815, n°. 87 en vervangen door
provinciale commissien van onderwijs, die gevestigd zijn in de
tien provinciën des rijks en in het hertogdom Limburg.
Art. S.
Behalve de bevoegdheid van de departementale en het
landschaps-bestuur om in den zijne het toevoorzigt over
het schoolwezen aan te bevelen aan eene bijzondere com-
missie uit hunne vergadering, benoemen zij ieder een lid
uit hun midden; welk lid meer bijzonder daarmede zal
belast zijn, en in eene meer onmiddellijke betrekking zal
staan tot de respectieve commissien van onderwijs en school-
opzieners, te dien effecte, dat deze zich bij zoodanig lid,
in alle gevallen, het schoolwezen betreffende, ter eerster
instantie zullen behooren te vervoegen. In het departe-
ment Holland zullen uit het bestuur twee of drie zooda-