Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
uo REGISTER.
Stelsel van malen cn gewigten. (verpligting ten opzigte van
het), art. 24 c.........31
art. 14 cm
Straffen op overtredingen der schoolwet . . «18 -jlSc
« 25 1.32:
Straffen (school) verboden, art. 22, 18 h. . . .27 en 13:
Taalmeester, art. 4........19S
Toelating (geene onbepaalde) van scholen, art. 2 . . . 3S
Tot bet geven van onderwijs alleen te verkrijgen door exa-
men, art 16.........111
Toevoorzigt (commissie van plaatselijk) , art. 9 en 11 . 20en55ó
Traktementen (rijks)....... . 877
Tweede meester. Zie ondermeester.
Vacantie (school), art. 1 .... .
Vacaturen van schoolopzienersplaatsen, art. 10 en 15
Van schoolonderwijzersplaatsen, art. 18 en 14 .
Nota der schoolyervullingen. ....
Vaccine, (bepalingen ten aanzien der), art. 1 b
Vereischten tot het geven van lager onderwijs
Uitzonderingen, art, 13 en 16 .
Vergadering (algemeene) uit de commissien van
art. 7 en 8.........
Vergadering der commissie van onderwijs, art. 28—30.
(Gewone), art. 18 ...... .
(Buitengewone), art. 19 ..... .
Vergelijkend examen. Zie examen.
Verslag van den commissaris gencraaal voor de bInn. zaken
van 14 Maart 1814........
et
6G
5t
5S'
3£;
3:
1£:
90(
en 14
Verslag (jaarlijksch) der schoolopzieners, art. 25 .
Verdere verslagen, art. 24 .
Vicepresident der commissie van onderwijs, art. 21 b .
Voorzitter der commissie van onderw ijs, art. 21 .
Vreemdelingen, art. 5 .
Vrijdom van briefport, art. 1 f.....
Wangedrag van onderwijzers, art. 18 .
Weduwen van onderwijzers, art. 3 . . . .
Werkscholen, art. 3, 20 b 4°......
Wet van 3 April 1806, de grondslag der nederlandsche school
inrigtingen, art. 1......
Woonplaats der adspiranlen naar eenigen rang, art. 5 .
I
3Si