Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
EEGISTER.
Plaatselijk toevoorzigt, art, 9
Provinciaal bestuur, art. 2 en 8 .
Provinciale commissie. Zie Commissie
Rang; (onderwijzers), art. 18—22 .
Vereischten tot de verschillende rangen, art.
Bepalingen betreffende den Isten rang, art.
2den
3den
4dcn
15
19
19
16
2,16, 38
K cc a
a a cc
Rang der scholen, art. 17 .
Reglement voor het lager schoolwezen
Reglement (huishoudelijk), art. 20
Rijkstraktementen
Scholen (israelietische), art. 2 b .
Scholen (lagere), autorisatie tot de oprigting cn vervulling,
Omschrijving derzelve, art. 1 . . .
Onderscheiding in twee soorten, art 2.
Scholen (openbare), omschrijying derzelve, art. 2
Bijzondere van de klasse, 3 en 29 .
Omschrijving derzelve, art. 3,1°.
Welke kinderen toegelaten worden tot dezelve,
Toezigt over de, art. 13 ... ,
Regten der bestuurders, art. 26.
Bijzondere van de 2de klasse, art. 3, 2°
Schoolbezoek, art. 5, 6 cn 7
Schoolboeken, art. 24 .
Schoolcommissie. Zie Commissie.
Schooldistricts-verdeeling, art. 7 . . ;
n 44
en 41
art. 2S
pag-
20
3
46
37
46
46
45
45
45
16
14
87
18
8
. 16
. 1 7
17
18 en 34
18
, 33
. 23
. 32
. 18
. 52
. 29
art. 12.
art.
Schoolhouderessen
4
4
1
13
21
5
19
39
38
43
U7
Schoolopzieners, belast met het toezigt over de lagere scho-
len, art. 1. . . :......1
Wijze van benoeming der, art. 10.....6
Voortaan slechts voor zes jaren, art 10. c . . . . 8
Algemeene verpligting der, art 11 . . . . . 8
Instructie der ......... 5i
Schoolorde (algemeene)........65
Schoolvertrekken, art. 9.......54
Secretaris van de commissie van onderwijs, art. 21 en 22 . 59
Speciale beroeping. Zie beroeping.
Splitsing van schooldistrictcn , art. 8, 10 b . . . . 6
Staten (gedeputeerde), art. 5, 12. 3° . . . . 4 cn 9
Stedelijke besturen verleenen autorisatie tot het oprigten yan
scholcn, art. 12. 8