Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
uo REGISTER.
Intrekking der acte van algemeene toelating, art. 18 cn 19 .
Invoering en handhaving der wet van 3 April 1806, art. 1 a. b.
Kerkelijke bedieningen af tc scheiden van de onderwijzcrsposten
art. 30 b.........
Kinderziekte, art. 1 b......
Klasse, (de leerlingen te verdeden in drie) art. 7
Klassificatie der scholen, art. 17 .
Kleinkinderscholen, art. 20, 4°.....
Kweekschool ('s rijks) voor onderwijzers «
Landsbeurzen of prebenden ter opleiding van ouderwijzere
Latijnsche scholen, art. 1 .
Leer- of leesboeken, art. 24 .
Aan te schallen door de zorg der besturen, art. 30 a
Ligchamelijke schoolstraten, art. 18 b.
Lijst der leerboeken, art. 24. •
Maten en gewigten, art. 24 c. .
Minister van binnenlandsche zaken, art. 1. .
Ministr. missive van 9 Junij 1824. . . •
Nota der schoolvervullingen.....
Onafgebroken schoolhouden en schoolgaan, art. 30 2®.
Onbevoegdheid tot het geven van onderwijs, art. 18 i
Ondermeester, art. 4 .
Onderwijs (lager) omschrijving, art. 1 .
Vereischten tot het geven, art. 13 en 17 .
Uitzonderingen, art. 16.....
Door wie gegeven, art. 4 .
Doel, art. 22.......
Onderwijs (leerstellig godsdienstig), art. 23 .
Onderwijs (middelbaar), art. la.
Onderwijzeressen. Zie schoolhouderesssen.
Onderwijzers, (verbetering van het lot der), art. 3 en 30
Rijkstraktementen der.....
Inkomsten der, art, 20 b.....
Onderwijzers gezelschappen, art. 4. . . .
Ontwerp van wet op het onderwijs van 26 November 1829
Openvallen. Zie vacaturen.
Opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen, .
Oprigten van scholen, art. 12. ....
Opscfaorsen der acten, art. 18 en 19 .
Opzegger, art. 4 .
Opzigt over dc scholen, art. 1 • . .
Overtreding der wet .....
10
art. 14
a 18
« 25
Overzigt (jaarlijksch), art 27.
Patent, art. 10 . . .
Plaatselijke besturen, art. 12
pag-
is i
1
35!
17'
66:
45 •
15;
83 ;
85
16
29
35
13
29
31
1
32
71
34
13
66
16
en 25
24
18
27
28
16
en 34
87
14
52
133
83
8
13
18
1
10
13
32
62
55
8