Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
uo REGISTER.
pag.
Voor den Isten 2den en 3den rang moet afgelegd worden
voor de provinciale commissie, art. 3 . . . ,39
Als huisonderwijzer en als schoolhouderesse, art. 4 . .39
Van vreemdelingen, art. 5. 39
Tweede. Zie vergelijkend examen
Herhaling van het, art 23.......48
Kosten te voldoen voor het, art. 26.....49
Extract uit het Register yan den Minister voor bet publiek onder-
wijs van 28 Januarij 1819.......80
Geboorte-acteo over te leggen door adspiranten naar eenigen
rang, art, 1. ......... 38
Gedeputeerde staten, hunne betrekking tot de eommissien van
onderwijs, art. 5. ........ 4
Geestelijken, hunne bevoegdheid ten aanzien der boeken, art.
24 b...........30
Gelden te voldoen voor de examens, art. 26 . • . .49
Gemeentebesturen, hunne zorg voor het openbaar onderwijs,
art. 3......, .... 3
Voor de regeling der inkomsten van de onderwijzers, art. 30. 34
Getuigschriften van zedelijk gedrag, art. 13. ... 10
Getuigschriften van rang. Zie acte.
Globale sommen toegelegd aan de prov. comm, van onderwijs
art. 6 en 7.......; . 5
Godsdienstig onderwijs (leerstellig) mag niet gegeven worden
door den onderwijzer, art. 23 • . . . . .28
Godsdienstige gezindte, op dezelve te letten bij de vervulling
van seboolopzienersplaatsen, art. 10 b.....7
Van vacaturen in de schooleommissien, art. 9, 10 a . . 20
Van schoolonderwijzersplaatsen, art. 22 . . . .47
Godshuis (scholen in een) rt. 28......33
Gouverneurs en Gouvernanten, art. 13 cn 4. • • 10 en 18
Gratie (jaar van) aan onderwijzersweduwen, art. 3. . .90
Gijmnasien, art. 1. ........ 16
Honoraire leden der prov. comm. van onderwijs, art. 10 b. . 7
Huishoudelijke reglementen, art. 20 . • . . .15
Huisonderwijs, art. 4 a . . • . . . .18
Huisonderwijzers en huisondcrwijzeressen, wat zij zijn, art. 4. 18
Behooren lot geenen rang, art. 1......37
Ëxamen, art. 13 en 21.......43 cn 47
Bevoegdheid om aan vijf kinderen onderwijs te geven, art. 4 a. 19
tndustrie of werkscholen, art. 3, 20 b 4°. . . . 3 en 14
i Inkomsten van de onderwijzers ...... 87
IInspecteur der latijnsche scholen, enz. art. 1 f. . . . 2
Instructie voor den commissaris tot de zaken van het lager school-
wezen en onderwijs........95
h I Instructie voor de schoolopzieners en eommissien vau onderwijs. 51
ia
Ü