Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
102 AAÏÏHAIVGSEL.
last, aan U. H. E. G. tot informatie van de kamer, bij deze kennis te
geven. ;
Zijne ma esteit voedt de hoop, dat de zorgen, welke lloogstdezelve
aanhoudend zal aanwenden voor een onderwerp, hetwelk in zoo naauw
verband staat met het welzijn des volks, en de maatregelen, die zijne
majesteit zich voorstelt te nemen, krachtdadig zullen medewerken om
de gemoederen te vereenigen; en wanneer de ondervinding over de
punten, waaromtrent de gevoelens uiteen loopen, meer licht zal heb-
ben verspreid, de denkbeelden meer overeen zullen stemmen, en de
behoeften van den tijd, even als dc belangen van het onderwijs, zul-
len voorkomen te eischen, dat door wettelijke voorschriften meer vast-
heid aan de te dier zake aan te nemen beginselen, of wel meer klem
en kracht aan de beteugeling der aanmatigingen en misbruiken worde
bijgezet, dan zal zijne majesteit nader de medewerking van H. E. M.
met vol vertrouwen inroepen.