Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vm CIIROISOI-ÜGISCHE LUST.
1831. pag.
13 Aug. Kon. besluit, betreffende het regt verstand van art.
1 en 2 van het kon. besl. van 27 Mei 1830. . 115
2 Sept. Circulaire van het departement van binneniandsche za-
ken, betrekkelijk het kon. besi. van 13 Aug. 1831. 116
18B2.
8 Aug. Kon. besluit, waarbij de post van hoofd-inspecteur van
het middelbaar en lager onderwijs wordt opgeheven. 2
19 Nov. Circulaire van den minister van binneniandsche zaken,
betreffende de ophefling van den post van hoofd-
inspecteur en de vereenigingder werkzaamheden met
dien van inspecteur der latijnsche scholen • . 2
1833.
31 Dec. Kon.besluit, lioudende wijziging in de tijdsbepaling der
gewone jaarlijksche vergaderingen van de provin-
ciale commissien van onderwijs. . . . .58
1834.
29 Maart. Circulaire van den procureur-generaal bij het hoog ge-
regtshof over de toepassing der strafbepalingen in
de wet van 3 April 1806 ..... 11
1839.
30 Nov. Ministerieel besluit, betreffende de vereischten tot de toe-
lating der kweekelingen aan 's rijks kweekschool te
Haarlem.........84
1840
12 Nov. Kon. besluit, bepalende de bijeenroeping eener com-
missie tot het onderzoeken der bezwaren betrek-
kelijk het lager onderwijs......117
1842.
2 Jan. Kon. besluit, houdende nadere bepalingen omtrent het
lager onderwijs.......118
Circulaire van den minister van binneniandsche zaken,
houdende toelichting van het kon. besl. van 2 Jan. 123
27 Mei. Circulaire van den minister van binneniandsche zaken
omtrent het regt van benoeming van schoolonder-
wijzers. ........ 12
3 Julij. Kon. besluit, houdende uitbreiding van de bestaande
verordeningen op het lager onderwijs voor het her-
togdom Limburg.......126
1847.
25 Mei. Kon. besluit, betreffende het regt verstand der woor-
den stedelijke besturen en plaatselijke hesturen^
voorkomende in art. 1 van het kon. besl. van 27 Mei
1830 (st. bi. n°. 9)......9