Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C1IR0?S0L0GISCHE l.IJST. VII
1824. pag.
30 3Iaart. Kon. besluit, waarbij onderwijs, kunsten en weten-
schappen met den 1 April 1824 gevoegd worden
bij het departement van hinnenlandsche zaken . 1
9 Junij. Missive van den minister van hinnenlandsche zaken
enz., betreiFende de schoolvervullingen. . . 82
8 Julij. Kon. besluit, houdende nadere bepalingen omtrent de
landsbeurzen of prebenden verbonden aan 's rijks
kweekschool te Haarlem • . • . .83
1823.
7 April. Kon. besluit, houdende bepalingen, betrefionde het
geven van onderwijs door vrtemdelingen . . 40
IGOct. Nota van hetgene is in acht te nemen bij alle school-
vervullingen........71
1826.
18 Oct. Kon. besluit, betreflende de voorloopige waarneming
van opengevallen schooldistricten. . . .57
1827.
31 Maart. Circulaire van den minister van hinnenlandsche za-
ken, wegens het niet toelaten van kinderen op de
scholen, dan die voorzien zijn van een bewijs, dat
zij de koepokinenting ondergaan of de kinderziekte
gehad hebben........17
9 Julij. Kon. besluit, waarbij rijksbeurzen of prebenden inge-
steld worden voor de opleiding lot onderwijzeresse. 85
12 ]\ov. Kon. besl, wegens het voorzien der openbare lagere
scholen van een volledig stel der nieuwe maten
en gewigten........32
1828.
26 Jan. Circulaire van den administrateur voor het binnen-
landsch bestuur, wegens de uitvoering van het kon.
besl. van 12 November 1827..... 32
4 April. Ministerieel besluit, betreflende de beurzen voor de
opleiding van onderwijzeressen . . . .86
1829.
26 Nov. Ontwerp van wet op het onderwijs ingetrokken op
den 27 Mei 1830....... 133
1830.
27 Mei. Kon. besluit, houdende wijziging in de beslaande be-
palingen omtrent het onderwijs. . . . 104
17 Julij. Kon. besluit, houdende delinitievc wijziging der bepa-
lingen betrekkelijk den derden rang. , . .45
5 Julij. Circulaire van den minister van binneniandsche za-
ken, houdende toelichting van het kon. besl. van
den 27 Mei 1830....... 108
17 Aug. Missive van den administrateur voor hel binnenlandsch
bestuur, houdende bepaling omtrenl de aanschaf-
Hng van een stel tinnen >och(maten . . .32