Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
RIJKSTBAKTEMEKTEN. 91
van betaling, geslagen ten name van den nienw aangestelden
onderwijzer, niet altijd aan de plaatselijke besturen worden inge-
zonden, en dat, wanneer dit niet geschiedt, de gelegenheid ont-
breekt, om zich van den hiervoren bedoelden last te kwijten,
zoo zijn, ter rigtige uitvoering van het bepaalde bij bovenge-
noemd besluit cn in het belang van de daarbij betrokken per-
sonen, op de daartoe gedane aanvrage van voornoemden minis-
ter, door het departement van financien aan de verschillende ad-
ministrateurs van 's rijks schatkist, de noodige bevelen gegeven,
om voor het vervolg te zorgen, dat geene uitbetalingen plaats
hebben, wegens tractementen van schoolonderwijzers voor provi-
sioneele waarneming van vacant geweest zijnde scholen, dan on-
der en met voorkennis van de betrokken gemeentebesturen;
terwijl de minister van binnenlandsche zaken, voor zoo veel dat
departement betreft, tot nog meerdere zekerheid der goede uit-
voering van gezegden maatregel, voortaan in de belaalsrollen, bg
eiken daarop voorkomenden post van zoodanigen aard, zal doen
plaatsen eene nota van den navolgenden inhoud:
ccKiet uit te betalen, dan met voorkennis van bet gemeente-
bestuur,a waar de school gevestigd is.''