Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI CHRONOLOGISCHE LUST.
1816. pag.
31 Mei. Kon. besluit wegens de vestiging eener kweekschool
voor onderwijzers te Haarlem . . . .83
1817.
6 Jan. Kennisgeving, betrelFende de verordeningen op de
vervulling der lagere scholen.....79
22 Maart. Ministerieel besluit, betreffende den ouderdom der ad-
spiranten naar eenigen schoolonderwijzersrang. . 38
20 April. Kon. besluit, hoiidende regeling van de uitbetaling
der schoolonderwijzers-traktementen. . . .87
10 Mei, Kon. besluit, houdende organieke bepalingen voor
de godsdienstige israëiietische scholen. . . 18
1818.
27 Jan. Kon. besluit, houdende lijdelijke wijziging van de be-
palingen betrekkelijk den derden rang, . . 45
1819.
28 Febr. Extract uit het register der handelingen en resolutien
van den minister voor het publiek onderwijs enz.,
betrekkelijk de schoolvervullingen. . . .80
1820.
14 Dec. Circulaire van den minister voor het publiek onderwijs
enz., betrekkelijk de uitoefening der schoollucht. . 27
1821.
13 Maart. Kon. besluit, houdende benoeming der gouverneurs
tot voorzitters van de prov. comm. van onderwijs.. 59
16 Maart. Kon.besl.. houdende lijdelijke wijziging der bepalingen
betrekkelijk de onderwijzers van den derden rang. 45
20 April. Resolutie van den minister voor het publiek onder-
wijs enz., houdende nadere bepalingen betreffen-
de de toewijzing van den derden rang . . .45
5 Mei. Kon. besluit betreffende de uitbetaling der landelijke
schoolonderwijzers-traktementen. . • . .89
20 Mei. Algemeene schoolorde vast gesteld bij ministerieel besl. 65
1822.
21 Febr. Resolutie van den minister voor het publiek onder-
wijs enz., wegens de behandeling van zoodanige
algemeene schoolbelangen, waaromtrent geene be-
palingen beslaan. ...... 5
3 Junij. Aanschr. van den minister voor hel publiek onderwijs
enz., wegens het toekennen van den eersten rang. 46
8 Aug. Kon. besluit, houdende bepalingen betreffende het
geven van onderwijs door vreemdelingen. . . 39
182^.
5 Aug. Resolutie van den minister voor het publiek onder-
wijs enz., omtrent het uitreiken van aden van al-
gemeene toelating aan vreemdelingen. . . 40
2 Nov. Kon. besluit, houdende bevestiging der bestaande be-
palingen wegens de aanstelling van onderwijzers. 103