Boekgegevens
Titel: De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: B. Koene, 1829 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4273
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206348
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Liederen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
DILIGENS: t
Geef de fchuld lan myn papier; bik
Lange lyven, holle pfooijen,
Strooken, Sjerpen, alles vlug,
Dames, Kammeniers en Booijen; '
Al hun pracht is op de rng. bk.
8. Ik hoor zoms een Vendje fmalen,
Die rerbeeld te zyn Psëet;
Wil zich tot die fmnak bepalen,
Sehoon hy nul noj cyver weet; bis.
Onlangs fprak ik nog dat Klantje,
Die ook graag voor Dichter gaat.
Maar het is een asfurandje,
Die geeu Taal nog iVIaat verOaat. bii;
9. Tot befluit myn goede vrinden,
Verfchoon my als ik fchryf te rond.
Daar is nog wel ftof te viaden,
Maar te veel is ongezond} bis.
Wil men van de menfclieu leven,
Moet men fteeds wat kippig zyn;
£[> zyn oordeel tegen flrevan,
leder leeft dus maar lii fchyn. hïs.
f-^j» eog^J
Een Nieuw Lied, op eene zekere
MOLEN AARS VROUW.
^ Op een TfHewae PFys.
Komt Vrienden I hoord «ens aa dit Liéd;
't Is .op een Dorp waar gefchied,
Al ^an een Molenaar zyn Vrouw!
Die Boerekool graag «en wou,
Zy had op de v-ïriaardag wilt aauhooren.
Gezien da: Kool haar kon bekoren,
Want Roerekool komt nooit onpas,
Omdat het in de winter was. bis.
3. Toeu deez' verjaardag was gedaan, ' *
Zyn Mas «a Vronw naar huit gegaan,
\ A 4