Boekgegevens
Titel: De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: B. Koene, 1829 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4273
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206348
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Liederen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
6z DE HAAGSCHE DILIGENS.
8. Wat of Kee buurs Mie toch denlft,
Ais zy telkens iets benadert*
Suiker, TIjee, en Kruid vergadert.
En 'er anderen rase befcbenkt?
't Is de grpbtfte dievery;
Want zy fchendt het goed vertrouwen,
't Zou my al myn leven rouwen.
Zoo ilc ooit zoo deed' als zy.
9. 'k Heb 't bier wonder na myn ziof
t Volk befchouivt ons ook als menfcheni
'k Zou de kost nooii beter wenfchen,
•t Loon is reed'lyk dai ik win.
Eu Mevrouw! — o! Ze is zoo goedl
'k Moet haar achten en bemini,ea.
*k Weet niet wat ik zal beginnen.
Als ik haaf verlaten moet.
10 Maar 'k heb Koo, dien btive kuegt.
Nu reeds vyf jaar laten wagt^^n;
'k Heb op zyn herhaalde klagten,
Eind'lyk toch eens Ja gezegd,
Zyn verdiende is wel niet groot.
Maar hy is me opregt genepen;
'It Denk door vlyt en 's Hemels zegen,
KrygC mea ligt zyn daaglyks brood.
3 *
' /
i.'/V-^v r,-'. ' RE-