Boekgegevens
Titel: De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: B. Koene, 1829 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4273
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206348
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Liederen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
DILIGENS. <Si
Koo''en, bakken, braden, floven,
t Kan ik als de beste kok,
r Kyk: het is myn grootfte pret.
Als ik veel heb klaar te maken,
'k Heb nu ook verfcbe'den zaken,
Reeds vooraf getecd gezet.
4. Als myn volk gezelfchap heeft.
Zorg ik, dat ze leyker eeten,
Nogthans zal ik nooJt vergeten,
Ddt 'er zninig wordt geleeft,
'k Durf Mevrouw by 't botervat.
Op een kvl^jen zJfs verzoeken:
'i Spit met kuilen noch met hoeken,
Meen, 't is als een ys zoo glad.
5. 'k Stook nu wel wat grooter vuur;
Maar ik pas op 't kooien dooven,
'k Moet van avon i groenten flooven.
En de turf is vreeslyk duar:
Die in voorraad Poolen gaart.
Heeft niet altyd liarj te l^oken,
*k Moet toch telkens water kook en,
't Vuur is altyd aan den haard.
6. 't Is myn pligt, en 'k doe 't met lust,
Om voor 't volk wat te overlegyen^
Scnoon zy 't niet {.'Cdung zeggen,
Zy zyn op myn' trouw gerust,
'k Neem 't ook .ils myn eigen waar,
in verlangt Mevrouw dé bly ken.
Laat ze in al myn kasten kyken,
't Is er altoos kant en klaar.
7. *k Ben er groots op, dat men *t weet.
Waar ik ooit hob rondgezworven,
Nimmer is my iets bedorven,
'k Zorp dat men eerst de kliekjens eet,
*k W'et wel, hier is overvloed.
Maar was 't daarom te vergeven?
Dat me 'er roekloos meö zou leven,
't bezwaarde myn gemoed. •
a. Wat
J