Boekgegevens
Titel: De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: B. Koene, 1829 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4273
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206348
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Liederen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
ae > DE HAAGSCfIE
Als de boer op 't land geniet!
't Eind van zulk een vreugd moet wezen,
Kommer, angst en zielsverdriet.
6. 'k Hef dan ft:) myir ziel raar bovea»
Tot myn' Schepper en myn' Gud,
'k Wil hem dienen, letven loven.
Als t)eriel!cr van mm lot,
'k Gï dan, met vernieuwde kragten.
Zonder dralen, zonder wagten,
My weer tot den arbeid ipoen;
'k Hoop zoo lang ik hier mag leven.
Aan myn pligten te vo doen.
Een Nieuw Lied , van de Brave
KEUKENMEID.
Stem: Cloris die myn hartje rooft.
Wal wat is dat hier een boel.
Foei! wat zou Mevrouw wel zeggen f
Als zy 't hier zoo vol zag leggep.
Niets is leeg! niet eene ftocl;
leder brengt my wat omlaag.
Maar dan wordt het.neer gefmeten:
't Uergea wordt al meest vergeten, ^
Dat is voor my de grootfle plaag,
3, Kom! ik knap hel rsschjes op.
Een, twee, dtie, wat goed geborgen,
'Jc Zal maar voor den vrede zorgen,
Zoo! nu is 't weer als een pop.
Alt ik door een kleine zuak.
Ongenoegen Uan veriiiyden.
Dan kan ik my regt veioiydso'.
Zeker, dat is myn vermaak.
3. 'k Heb 't van daag nog magtig drok;
Maar* dat mug mea vry geloven,
Koo-