Boekgegevens
Titel: De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: B. Koene, 1829 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4273
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206348
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Liederen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
D I L I G E N S. 59
Dank zy God, ik roogt verryzen,
'k Wil nu lo/en, 'k wil nu pt\zen.
Hem. die voor my zorg«en waakt,
Hy, de Vader aller menfchen,
Hesfi het met my welgemaakt.
3c Gisteren was ik af van 't werken,
Ganiscli vermoeid djor al myn leên,
"Weinig ilaap kon my verfterken,
O wat aardfcbe zaligiieên!
Stil, genueglyk 't land te bouwen,
9teeds te hupen, eti vertrouwen.
Op den zegen v»n den Heer,
Hier, hier kan geen ftad by halen,
ik althans verlang niet meerl
3. Wat toch zou ik roeer bcgeeren.
Van den vader der Natuur,
Daar ik eiken ftond kan leeren
Zyn hoogwys en goed b^Ruurï
'k Mag üods vaderlyke trekken
Sta g aanfcliouwén, en ontdekken,
In al 't geen rondsom my zweeft,
'k Zie het'aardryk vruchten geven.
Waar en mcusch en vee van leeft.
4« 'k Zie de zon uit *c oosten ryzen.
En in 't westen ondergaan,
'k Hoor, byna op Englen wyzen,
't Zangiyk choor den !ofcoon (laan:
'k Zie hoe zonnefchyn en regei.
Tot vefkwikkiug zyn en zegen,
Van de menfchen en het vee.
Ach! hoe veler lei genoegen.
Brengt het boeren leven mee.
5. Ryken mogtn zich vergapen.
Aan wat ydele pracht en eer,
I.ang te flempen, lang te (lapen,
Speelon, d^nfen en wat meerk..
Maar dit alles kan niei g^ven.
Zulk een ftil genueglyk Iwvtu
Als