Boekgegevens
Titel: De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: B. Koene, 1829 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4273
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206348
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Liederen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
•4 DE HAAGS CHE
*s Nacfits laat ik in rayii Chais meest flapeii,
De een of ander lieve meid,
'k Laat dan voor vreuffd myn zweep fris klappen,
Hoe ras vervliegt dan onze tyd,
4. Toege»eud hoorde ik in myn wagen.
Braaf zot geklap en pratery,
'k Laat dan myn Bruintjes dra wen , jagen
En Ischc met '« wereld huigbry. bis.
Laase hoorde 'k in myn Chais gezeten,
Een Domine's praat over 't kuiscli gedragj
1c Zig echter door da fplsten,
Hoe dat Adooa op 't fchootje lag,
5. Voor Balie twisten d' Advokaten,
Zaten laast in myn Uiligens,
Zy deelden zSmeu de ducaten.
Volgens esó regtgeleerd balans: bis.
Een pleit voor zeven jaar begonnen,
Werd, A wat vrcugdl toch eens beflist, .
Wie waand gy, heeft 't proces gewonnen,
De Advokaac dat nimmer mist.
ö. Laast hoorde ik een gefprek voorzeker,
VermenßJ met Grieksch, Laiyu en Fransch,
't Was met een Arts, Chirurgyn Apoteker,
Ryd t'zauien in myn üiligäns, bis.
Zy praalden net haar kun«tg?fl.igen,
In 't best genezen wonder fyn,
D )ch die op 't kstkfauf zyii begraven,
Klai^en niet over fmart of pyn.
7. Een piep jong dnifje die om de fchyven,
Trouwt met een-oude koude fnaak.
Moest 's nachts zyn jigtige pootjes vryven,
Jlseft peen genot van 't huw'lyks vermaak, bi»,
Z imi ry!c geladen komt zy Ihppen,
In niyne Chais of Uiiigeus, '
Ik "iiott myn zweep tla- driftig klappen, •
Wyl zy vertrok zonder kwitant.
H. Een jorgmsn die meest om deduiteu,
Kiest ecD gelctoukeld geel oud vel^
Pak»