Boekgegevens
Titel: De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: B. Koene, 1829 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4273
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206348
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Liederen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
D I L I G E N S. 53
Hoe menig pijn ch vergeet zya pligt,
Als hy niet k^n Zegepralen?
Ik minde in myn jonge jeugd.
Een iVIeisje tehoon van waarde.
Genoot ook by die zalige vreugd.
Den Hemel op deez' Aarde.
De Wapens van ons Nederland,
Dien ik voorlieen waardeerde.
Verliet ik fnood, o! welk eenfchandl
Hetgeen my zelfs onteerde.
Op 't hoorea van een Echtverbond,
Hetgeen myn hnrt deed breken,
öegaf ik my op 't zelfde ftond.
Om valfohe min te wreken,
3-
Ik disferteerJe van iryn post,
F.n ging my ftil begeven.
Ik daciit of t ook myn leven koit.
Zal ik na haar ^aau flreven .,
Geen Oood, geen Hfl, noch DuiRernis,
Kan my van haar ontrekken,
En zoo haar min dan zeker is.
Zal 't tot inyn oogeluk ftrekken.
4-
Helaas.' myn wil waar ydelheid,
En bragt my in 'i lyden.
Het regt van Neerland dat reeds plelc.
Doet my met rampen ftryden.
Weldra wierd ik geatrefteerd.
]$n voor verbroken EeiJen, •
Veroordeeld en gecondemneerd.
Door Prefldent ea Leden.
S'
Een diepe Kerker woar myn lot,
Kettns, boeijei)«, banden
Dvr moest ik, Hemell groote God!
io Itveu, wcJk «en fchancKo?
D 3 Hier, t