Boekgegevens
Titel: De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: B. Koene, 1829 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4273
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206348
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Liederen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
D I L I G E N S. s(
Wnar wy lustie ons vermaken,
Men ipoelt êen kaartje of men lacht.
En ftaat men op fentinellen.
't is meest altyd op de Uraat,
Dan komt Mietje of Ifabellc,
En dient ons voor kammeraad,
O wat plaizieren I o wat plaizieren!
O wat plaizier heeft een Soldaat.
«K^
Een Nieuw Lied, van de
SLOTENMAKER.
Stem: l^an de Knorrige jufvrouw.
E<
I.
van jaren
*
«en Slotenmaker hoog
Sprak zyn dochter telken» aan,
Gy moet uw flootje tocli goed bewaren,
Dai ik uw heb prefent gedaan,
Zy antwoord, ik zal geen moeite fparen,
IVTaar het is mocijelyk voor myn.
Om myn fiootje zoo goed te bewaren ,
Daar zoo vele fleutels van zyn.
2.
Hy fprak tpyn dochter wilt toch weten,
Zdo wel by dagen als by nacht,
Wordt zoo menig flooije verfleten.
Menig een Iri 't verdriet gebragt,
D<)' t doch die krullen uit uw hiren.
Voor d'e Slotenmakers die er zyn.
Daardoor zuit gy uw (lootje bewaren,
Daiar zoo vele fleutels van zya.
. - . 3.
Ja, maar ik wil myn flocrj» niet dragen.
Vader dat gevoelt gy klaar,
D 2 Want