Boekgegevens
Titel: De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: B. Koene, 1829 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4273
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206348
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Liederen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
DILIGENS,
8.
Oorlof py Jonggezelleu,
Onthoud vooral deez' raad.
En past toch op u tellen.
Opdat het u zoo niet gaat.
Zoodra gy « et een Meid verkeerd,
Die uw in het geheim tracteerd.
Laat haar dtn eerst proeven ,
Ik heb er doot geleerd.
m%fP-
DE VROLYKE SOLDAAT.
Er is geen grooter vreugd op 't land.
Ah onder den Soldaten fland.
Stem; A quel Plaisir^
In den fleur van mynen do gén,
Iii het fchoonße van myn tyd,
Kreeg ik eerst myn grootst behagen.
Te fpeelen met eeu jonge meid,
)k kon dag of nacht niet rusten ;
Door het ßreelen van de mm.
Door vrouw Venus zoete lusten,
Kiesde ik myn een vriendin;
Die uit liefde myn hart doorgiiefde,
ßn verblyue rayne zin.
a.
Myn zoet lief kreeg door het vreijen,
Een begeerte tot de trouw,
Maar ik laat my niet verleijen.
Ik begeerde wel een vrouw;
]k moet myn nog eerst bedenken.
Over deze flechten tyd,
1( mögt eens tnyn zinnen krenksn,
JNe«n, vi va de liebettyd;
D 'k Wil
V