Boekgegevens
Titel: De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: B. Koene, 1829 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4273
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206348
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Liederen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Wf
•4
DE HAAGS CHE
Ja, myn Ireve Bru'gom teeder,
Wai myn hart ten aUen tyd;
En voor u <!it zweer ik weder,
Beftemt rotdat de dood ons fcheidt;
Maar het eerde wilt gy weeren ,
Waar ik bai g, gy wee» Wel wat!
Doch, nu dit eens is gemeeten,
Zyt gy myne beste fchat.
5'
Nu masr lustig rond gekloni'en,
Dier'bre beste vrienden ffhaar.
En eens helder intrefchonken,
Bruiloft is 't maar eens, niet waar?
Uuplen. fpringen wy in 't ronden,
Rykt malkaar de Vriendfchap; hand;
Opctid vry daarby nw monden.
Niets verbreekt meer dezen band.
6.
Ku is het tyd voor on» te rpr»eken»
Vrienden tegen 't jonfte paar;
"Want het is met regt geble-en.
Dat zy zyn éénig voo' e'kaar;
Laten wy dus te zamen wenfcheo,
Oat bun aanvanu' deu?dlyk zy;
En zy boven menfcber;
Tot du: zyn in tie Maaifchippy.
7'
Dus gy vrienJcn in 't ronie.
Die nog vreije lieden zyn;
Dat ook eens uw aller m nden.
Met dien vrcugd vervuld moog zyn;
Zoo geniet gy w I te vinilen.
Vrolyklieid op 't Bruilofts-Feest;
En de Eerbaarheid oer z-den.
Ontkiemd geftaag uit leiiers geest.


EEN