Boekgegevens
Titel: De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: B. Koene, 1829 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4273
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206348
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Liederen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
D I L I G E N S. 45
mmmmmmrnmmmmmmm
HET BRUILOFTS-FEEST.
CrooUr vreugde is er niet ,
Ms daar een Bruilofts-Feest gefchied.
Stem: üilenfpiegel was gekomen*
LI.
lat ons nu e-;ns vrolyk zingen,
't Is OD een gepasts tyd.
Wil men regt naar vreugde dingen,
Dar zich ieder liier ann weidt;
Nimmer kon men 't beter uiten.
Als by 't vrol k Bruilofts-Feest,
Niets kan hier't genoegen (luiten.
Helder op en bly van g-est.
3.
Laat de geest zich niet verdooven.
Vader! Moeder! 't is uw troost.
Dat gy dankb.ar mee mag looven.
Ter Hruiloft van uw teder kroost;
Het eer!»e jaar e"n frisch ioi g zoontje.
Het tweede jaar een ionge ftieid}
Dat is op beiders hoofd een kroontje,
Drink, 't is aan de Echt geweid,
3-
Ziet wat lekVer 1 bker bekje,
Is dat poefelig iJruidJe tocii.
Ja k weet \i'e] djt dit trikje,
1-Jpin aan haar lief by?>n l)rogt;
Want het Jawoord nu verkregen.
Helpt hem weer regt op de osen,
Waarom dus zoo lang gezwegen?
Schenkt en drinkc iu 't algemeen.
4. >