Boekgegevens
Titel: De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: B. Koene, 1829 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4273
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206348
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Liederen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
DILIGENS: 43
EEN NIEÜW LIED,
Op de Tüoverende
HERDERS FLUIX.
Op een Aangename fVp.
Ilc ging laast om een kansic Uit,
E^n Mebjs wy ontmoeten ,
Ik preftnt;.erde haar myn Fluit,
Wyl zy my vriemi'iyk groete;
Z fpf ik dit fraaije Inß ument.
Da: zal my vervelen.
Ik blaasde 't reeds ik ben *t gewend, bisi
I>e Noten te verdelen, bis, ^
a.
Wy blaasden toen hst fpel der mia.
Uit onderrcheiden tonen,
Iliar Amb joru was naar myn zin.
Ik m oest haar dus beldonen;
Ik fchoiik haar iets tot onderpand,
Wyl zy my wist te ftreelen,
Zy blaasden lief zy had de trant, blï.
De Noten te verd.len. bis. \
3.
Vol geestdrift riep zy overluid.
HeiaasI ik ben veroverd, i
Gy hebt door 't ftreelen van uw Fllliti
Byna my gantsch betoverd;
Hoe zeer zy tegen wil en zin, <,
Van nyd moet zyn verbolgen.
Was /y verpligt in 't fpel der min, bis.'
Myn Hitmonie te volgen, bis.
4 Het