Boekgegevens
Titel: De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: B. Koene, 1829 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4273
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206348
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Liederen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
DILIGENS. 4T
VJytig werken eer dat hst dagen,
D«' Zon ons dient tot hindernis;
"W^int ai 't geweld der Ork. nen,
By iK? z', (lillen naehi;
Hoe zy wanklend ni':'gen wanen,"
Met hun, gootfle pr«gt;
Zulleu ons niet verbinden in hun magt;
4'
Steeds trbtsch met Mimen opgetogen,
By 't flonkre d helder licüt der in.an,
Zullen wy toch imnicrs niet vruchtloos pogen ;
Als men aan dat flrand zal fta.n;
Waar da vangst by 't rust'loos zwoegen,
Aliyd, vreugae uit;
Ledeelt door 't zali.<fte genoegen,
Verrykt, mjt uw buit;
Varen wy te vree de min en deugd vooruit.
5.
Triumph! Triumph 1 wy zegenpralen meden.
Dour geestdrift en gebaarden aanj^etoond.
Niets verbasterd hier de zeden,
Maar de onfchuld word be ound;
V.' hand vast aan 't roer gekluiftsrd,
Ge-n golf die 't knost;
Het ondermaanfche word niet b;luisterd.
Geen golf die 't knost;
Maar word van 't floafTche zelfs verlost.
6.
Nu zyn wy omringd met lauw'rsn kronen.
En hulde voor een nooit verzaagden vlyt,
Ziet gy uw eer en deugd belo len,
Sprekend waar n dii ontzeid;
Geen (lormcn zal ons nu ontzetten,
Spreek dus, niet meer zagt;
Geheiligd zy de vangst der netten.
Spreek dus, niet meer z:tgt;
I3vi buid zy lleeds in uwe volle magt.
C5 BRUI. /