Boekgegevens
Titel: De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: B. Koene, 1829 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4273
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206348
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Liederen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
•4 DE HAAGS CHE
Een JNieuw Lied, op het Zvritseis
LAiND-MElSJfi.
Stem: t^an de Venus Jonker»
.imch wollig vee? ach wollig vee!
H e liefderyk vind ik uwe weiden,
Deéz' zilver kuiin der Alpiné,
Schenk my veel vreuidc en verblydan,
Myn Harend oog, myn ftarend oog,
illikt naar u Jart'ien ' grazen.
Daar my omhoog aaa 's hemels boog;
Een fiieeuw klomp doec verbazen.
3.
Hoe meenigmaal, hoe meenigmaa!,
Komt my de 7uclit in u te ftreelen.
Als myn uatHur ftelt perk nog paal.
Om niet u vrolyk rond te fpeelen;
O dan wanneer een fneeuw kolom.
Bedekt u fchoone velden,
Zien ik met verbaasdheid van rondom«
Wyl öeeds u klagt my kwelden.
3
Ach zoete vreugd u hulp en vlyt,
Zi«i ik fteeds iu het oosten kiramen;
Gelyk de zon in 't morgenrood,
Ver boven de Alpen glimmen;
JHy nade-t reeds zyn zu^te lonk,
Blyfc eed en pligt bewaken.
Waar Jeugd en eer »eer klaar ontvoij:;
Om zya wensch le genaken,
4-
Hy heeft zyn woord hetwelk hjr gaf,
i>aar gindi in die Vïlei]9n,
Ge-