Boekgegevens
Titel: De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: B. Koene, 1829 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4273
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206348
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Liederen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
•4 DE HAAGS CHE
2.
't Me'sje d!ïl Ket zich bepraten ^
El floop (lil de kelder in.
Daar zag zy een aantal vaten,
Flesfchen, glazén, iia baar zin;
Maar, wat fprak bet lieve meisje,
't Is h^er al te koud voor my;
Neen, dan ben ik voor een reiSjC
Liever in de bikkery.
3-
Kom, zei hy, dan moet gé eens drinken,
Als het vogt na binnen loopt.
Zal do koude n wel ontzinken.
Want men bier geen brood verkoopt;
Bagchus kan de liefde ontsteken.
Zee u naast myn zy eens neer.
El} laat wy lens zamen fpreeken,
Lievé meid! kom, drink eens weer. ^ ^
4'
't VFehje 'dronk by volle teugen'.
Het fmaakte haar zoo zuiger zoet^
Vrienden! ja, het is (ïeen leugen.
Dat de wyn de liefde voed;
't ïVleire keek zoo raar utt de oogen.
Als ze ooit gekeken had;
Hn zatr haar op 't laatst bedrogen,
Da^zy tuimelde achter \ vat,
5.
Kom, zei hy, leg niet te raaien.
Ik ie helpen o^erepd, v *
Gy 7uft hier niet ügt vtrdwaïen, ^ v .
Wnnt ik ben een brave vent;
Hy ^egon met haar te ï'oei en,
Kusfen, ftreelen, en nog meer,
Daar w^t van zou kunnen broeijen,
'c Meisje riep; ik drink niet meer;
6. 'tMeis-