Boekgegevens
Titel: De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: B. Koene, 1829 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4273
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206348
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Liederen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
3+ DE HA A GSCHE
Een Nieuw Lied, Op de Vier Getyden
des Jaars.
Op een aangename Wyt,
JJfie zoet ts 't in de Lente te leven,
Als i<y ons te faam in 't Lomm r begaren,
Op een vroege morgen daar wy ons verheugde,
üus weeldig jong hart flaat tik tak van vreugde.
2.
Men ziet in *t verfchiet Anrora met haar ftralen,
Met ylans op 't Aardryk neer komt dalen.
Eik \'ojel is lusti;?, doet zyn zani» hier pralen,
Dan hüord men «Je zangen van de Nag'egalen.
3*
liet Zomer Saifoen dat haart ons genügten,
Het Huf is vol Bloemet), de Boomen vol vrugfen
Men ziet elk Meisje haar ß'oemtjes te plukken.
En dan op haar Minnaar zyn Eoe&m to druküeD,
4'
Zoo wandeld men vrolyk, het Bosch heen en weder,
Is men moei van 't wandelen dan zei men zich neder ,
Om zoo elkander in 't Groen te vermaken,
AVant haast komt ons weder de Herfst genaken.
5- ■
Komt d> HeiTs t aan 't dagOD,doer Bagchus ligt minnen»
Zyn vrenijde komt ftrekken 'aan onze Vrjendinne,
Dar ïteijt mtn geen zorgen, dan roeit uieu geen
fmarte
■\Varr 'i Nat TanBigchusf;oelddezorgvan1harte,
'd.
Kom laat ons 't Nat van Bagchus een« drinken,
Terwyl mtn Apollo zyn fnaren doet klinken.
Om zig Z"0 by ue Wyn en de Vreugd le vermaken.
Want haast Rowi ons weder de Wiuter gerakpn.
7. Komt