Boekgegevens
Titel: De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: B. Koene, 1829 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4273
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206348
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Liederen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
32 DE HA AGSCHiE
Zoo haalt men op, bisi
De BrueV al aa^^ het gat.
^ 3-
Dan moet 'er een panr Kouzen zyn,
O 'k naar iJe la.ifte Moude ,
ivltn lüvdt ze duor, is dat fiietjyn.
De helft heeft men van ni.'oden .
Het cM^.derent iryagt men in den fchoen,
Het boveneiit in de Laars van doen.
Zoo dst tnen mci zyn tweeën koopi,
Ken paar Kouzen zoo ler loup,
Zoo dai men met, bis.
Een paar, voor twee man koopt,
4-
De Meisjes na de laatfte trant, 9
Die th^ns Corfjeuen dragen»
Zoo ftyfom 't ligchaam, o]\vatfchand,
't Is om zich zelf ie plagen,
Het m'^et zeer ftyf geregtin zyn.
At dor^r een rad, is dat niet fyr, ?
Dan zet men met een pasïèr regr.
De Bril op de neus, ja 't is niec flecht.
Op de Neus een Bril, bis»
My dunkt, dat is ni-1 flccht,
5-
Dan ga'^t men voor de Spiegel flaan.
Om zich wat ce amufceren.
Men imeert en ftrykt^zich nu en dan.
Het Haar al naar begeren,
Men pronkt het op, mei luul by krul»
Door Paviljotien! op den Hul,
Blank^tzell ja, dat is niet mis.
Men moet z:«r mooi zyn, dai's gewis,
iUrketzel! ja, bis.
Men moci mooi zyn, dat's gewis.
De