Boekgegevens
Titel: De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: B. Koene, 1829 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4273
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206348
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Liederen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
DEHAAGSCHE
Gy Herders wüt gy binnen.
Volgt dan de les van myn,
Doet aan geen HerdeTinr en,
Verdiet door minnepyn, Q.)
Wilt haar door geveinsdheid niet kwellen J
/f. Dan zal uw geluk (leeds verzeilen; !
Als gy gevoeld min voor een Vrouw,
Blyf haar dan ßandvast g getrouw; •
Als gy gevoeld m n voor een Vrouw,
Blyfhaar dm ftandvasiig getrouw.
Standvastig getrouw. (4 )
7'
Tot flot; gy Herderinnen;
Steld met uw eer ten toon,
Wilt niét zoo tas beminnen.
Al Komt een Herder fcboorf, (3.)^
Die uw door gevly wil vermaken, *
Ontz gt hem uw min, wilt niet blaken.
Want Lierde geblusctit, word foms guur,
En blyft ifeeJs bedrog op den duur.
Want Liefde geblusciit word foms guur, (<>•)
Et b.yft lleeds hed^og op den duur.
Bedrog op den duur. (4.)
I
Een Nieuw Lied, op TRYNTJE
LIGÏVOET, aan JAN keurd ,
alles af.
Door D. PORCELYNï
COnder de ZinfpreukO,
Hy die zoms al te keurig is^
Haakt melden klaar maar altyi misi.
Slem; Van Tryntje.
k was een Koaapie jong van jaren,
£d genegen om to paren,
■ D<J«r