Boekgegevens
Titel: De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: B. Koene, 1829 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4273
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206348
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Liederen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
D I L I G E N S.
Dlè had het Pootje,
Weik een ongeluk,
Zy fp-ak , k wierd eens KefrJlJeerd,
En fteb daardoor luyi^ üe.n bezeerd.
Ik heb van bet oldeer de dro0S,
Jk laat myn liever Keten,
Koop! koop tUAht Lepels.
6.
Ik fprak Mamaatje ,
Zyt ky van het Soldeeren moe.
Ja, K mmaraadiel
Kiet jy maar toe,
Jk nam myi Vorm In d-a hand,
En bnkt hem aan de Warerkant,
la, ia^ IK ving te Kieren aun,
Wyl bet Mama begeertle.
Koop! kojp maar Lepels«
Meisjes wil huoretip
Jlebi ky dc droes van het Soldeer,
Kon 'k uw b^kooreri,
Kiet ik liefst weer,
ÏVIyn Vorm ^^ie is dadelyk klaar,
'k Kiet Koaifen op uw Kandelaar,
Van Lood van Tin van ledik fmeer.
Koe Uie wili verkiezen.
Koop! koop ma r Lepels.
8.
Hóórt JongkejeeFen,
Kunt kj'Ue kuast van \ Kieten k«et.
Pas op tellen,
Ber ky het doet.
Al kiet ky -laar eens iederj zïn,
Bn ky treft eens befchadikt Tin,,
Dau raakt uw Vorm van zyn Uel',
Fn ky umt nier meer Kielen,
Koop ï kcop maar LepeU.
85

DS
/
PHI.