Boekgegevens
Titel: De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: B. Koene, 1829 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4273
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206348
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Liederen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
•4
DE HAAGS CHE
Klsftken en Klepels,
Zoo het behoord.
Ik Smelt en Kiet, "t is zonderbaari
'k Heb dadeUk eeo Lepel klaar,
Myii Vorm beb ik by Oe hand,
Ik weet het wel re klaren i
Koopl koop maar Lepels.
s.
Laast kwam een MeUfe,
Ja die was zeer verleken ziet.
Sprak wilt voor Lysje,
Voort een Lepel Kiet,
Zy kaf my van liet beste Tin,
Ik (lak er voort myn Vorm in,
Zy fprak wel'brave Lepelkiet,
Ky weet het wel te klaren.
Koop! koop maar Lepels.
3-
Ky ayt een Ventje,
Bchsndik in het Lepel Kiet,
?t Is een Prefentje,
Voor kleine Plet,
Uw Vorm i» een fyn ModeU
Ky.kunt de Kunst van Kisten- twl»
Als ky daartoe genegen zyt.
Laat ik uv/ nog epns KietM,
Koop( koop mbar Lapeh.
4'
llc wou uiet'dralen.
Wyn Kooien waren ia de Brand,;
5£onder te finalen.
Was ik by de hand, -
Maar over dat vardurt Soldeer,
Koot ik fcyns keen Lë{»ls meer i
Slaar nu 't Soldeeren is kedaaa,
"Weet ii{ het weer te klaren.
Koop! koop maar Lepels.
S.
Teen kwira een Kroot e,
Aankeloop flechts op eeu Kru|,
ÖT«