Boekgegevens
Titel: De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: B. Koene, 1829 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4273
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206348
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Liederen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
DILIGENS. js
Van ieder iets te proßresn^n,
Gy brengt uw bierdoor in verdriet,
Gelooft gy bly ft knecht, en sodsrs niet,
WaiJt wi} (ie knecht voor Meesier fpeelen,
Zyn hsersdmJn zoa dk ras vcryeelen»
6. Dat Minnen ook h'in pligt niet men»
Zoms Vrouw en Kin'dren zelfs veraten
Door Ewlerc'n, krollen hier en daar,
Urengen zy zich zelfs in \ gevaar,
Getrouwde iVijnnen! wilt uw fpjreri.
Voor drmk en zwier uw maar beivuren.
Volgt my, en boort naar myUe reeij;
V toevlucht bly ft de Vrouw alleen,»
Want gaat men by de Nacbr uit krollen.
Gewis ds bod d/e raait aan 't hollen, ■
7. Dienstmaiden, Naaisters wilt piy hooren.
Laat rooit u UeerCchap uw bekoren,
Gelooft my zulks ie niet van duur, '
»I Verm<iafc ii »«»rt, geen avontuur.
Ook K;uk^jmeid n , Ksmmenieren,
JJed'enci uw nooit van die plyziefen.
Dient alle brd.if ja, met fatzoen,
Bewaard uw vnor een heers zoen.
Want wilt toch in uw jonge jaren,
Uw eerbasrhe'd voor faiet bewaren, ' ƒ
8. Gy jonge Heeren en Jufvrouwen I
"Will op myt leb toch tuaar vertrouwen,
^3eemt voor Je Sfci.mboot iiw in acht, J
Vriend Amor! krygt tf nor hftre fcrachr, i
Kunt gy cfc Stfo-ndamp n'ot verdrogen.
Beklaag ik uw op uw oude dageo, - /
Is waar de Stoom pe«ft veeJ vermitak, ^ j
't Is voor de vroege jeugd geen zaak.
Wil tJien rt t alle fchtpsn varen, iJ
De Stimrlur zu.len f/et dan wel kläien.
9. Aan 't Gasiicbt \viJ ik niet wunkeeren,
't ü-en wy van En^'i.land moeten leeren,
. Foe lieflyii fchoon is doch die foads.
Ha! ik vergeet aan fosteljoiis,
D!e
t
7
I
/