Boekgegevens
Titel: De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: B. Koene, 1829 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4273
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206348
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Liederen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
li
•4 DE HAAGS CHE
Lakys, Koetfiers en Posieljons;
En ook van 't fchoone Ain'.ies vons.
Bïfchouwd mon de Mannen en de Vrouwen,
Men kan ze niet te veel vertrouwen.
2. Laat ons dan niet langer prakticeeren;
Om elk naar fmaak regt te waardeeren,
Men ziet de Wereid thans verkeerd,
De deugd en waarheid worJt verleerd,
Want als men eenmaal gaat bafchouwen.
Manier en ftand van oude Vrouwen, ,
Door Krullen, Linten, Dotjes maar,
Uodekken zy hun oud grys Haar,
De Oude Wy ven wilt my geloven , -
Gaan zoms in zwier de Jonkheid te boven.
3. Ook Heertjes die zoo overal dwalen,
Met ftokjes, Rokjes groot gaan pralen,
Vergist uw niet, gelooft maar myn, .
De fyne kl'eeren zyn maar fchyn.
Ach! lieve Meisjes wilt maar fparen.
Voor Heertjes die zig zoms verklaren.
Volgt my en ziet nooit op hun pak.
Want fchraal en proprïr is hun zak,
liet tjeld zal hun uic-t ved bezwaven,
Zy kunnen gfeen Centje overgaten.
4. Ja,"Vrouwen die zoms zelfs niet wetea,
Dat zy hun Echtenllast vergeten,
13y Tantes loopen zonder fout,
Da«t men zooveel van grspp'n houd;
Zeer lastig is 't voor hart en ooren.
Wanneer da Man zulks komt te horen i
Hoe ongeluKkig en hoe nsar,
Is zulk éen vlalt »oor 't Hawelyk maar,
Men kan flechts op een Vrouw vertrouwen,
Zy gaan zoms rare kunsten br«mwen.
5. Lakys, Koetfiers die goddeloos lev?n,
En (leeds op voordeel willen ftrevea,
Die volgen hier uu myne leer.
Nooit denken dat zy zelfs zyn Heet;
Daa veele ;yB diè pwküfeeren, ^
Van