Boekgegevens
Titel: De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: B. Koene, 1829 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4273
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206348
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Liederen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Haagsche diligens: zynde bevragt met de liederen die thans gezongen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
•4 DE HAAGS CHE
De Moleaaar had iets b?fpeurd,
Wat op «leez' jaardag was gebeurd,
Zy won liet om haar man niet weten.
Dat zy graag Boerdcool wou eten.
Maar Baas en Knecht die wist daarvan,
Luister hoe het is gegaan. bis.
3. De Baas Züi legen de Knecht hoort aaa^
Wy zullen van avond eens wandelen gaan,
En wy k »men niet vroeg naar huis.
De vrouw die dscht nu is het pluis;
Nu w.l il: eens Boerekool gaan eten,
iWy dunkt ik aal er wel van zweeten,
Want Boarekool Uomt- nooit onpas:
AI dat hy zesd^ jaren was. bis. ^
4. Her Vroumje is toen heen gegaan,
Om Boerekool te zoekun gaan,
2 • nam tot zell's de ftruilt ook mee,
Zy dacht niet om een droef gewee,
Zy lag in 'c bed, wüt het nu weten.
Vond daar Boere'tool te eten,
ÏVlaar Baas en Knec^lt kwam fpoedig thuis, .
En zy hoorden gedruisch. bis.
Zv c.ncsn naar de Be^fleê toe.
Was of,men was van 't wandelen moe.
De Kftecht tci: baas! wat vind ik daar.
Een haif piniic ftaat hier klaar.
En «en paar fcboenen wiU het weten,
't h zeker van de Itaas vergeten..
Kom, zei de Baas; zy zyn uw prefent,
Deez' fchoenen zyn my w;;l bekend. bif.
Dt^ Baas fprak, haald myn Jas zeer ras».'
Ik wil kykcn waar m-n vrouw nu was,
Waar of ly toch zuo laat nu is;
'k Geloof Uy myn buren, 't is zeker wis,
D« kinderen Ipraken zonder fcbroomen, ^
Uw Jas die is m bul gekomen.
Nu kwam de man fteeds aati het bed ,
^y z%g m las did grooiftd pret. but.