Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDEPvLANDSCHEN STIJL. 79
tot allerlei foort van opftellen, opgeven, en nader-
hand, bij de behandeling der onderfcheidene foor-
ten van opflellen, tevens gevoegelijk derzelver b ij-
zondere vereischten ontvouwen»
S 175. Men kan de hoofdvcreischten van den
ftijl gevoegelijk brengen tot de volgende vier:
1. grondige kennis der taal; a. duidelijk-
heid en juistheid van uitdrukking; 3.na-
druk en gepastheid van zeggen en ein-
delijk 4. fchoonheid of fierlijkheid der
rede.
EERSTE AFDEELING.
Grondigu; taalkennis.
Algemeene befchoumng der taal.
S 176. De fpraak is het vermogen van den
mensch, om zijne gedachten door middel van on-
derfcheidenlijk gevormde klanken uit te drukken,
en fp re ken derhalve, zijne-gedachten uitdrukke-n
door middel van de ftem.
§ 177. De taal is de verzameling van al de
klanken, bij een bijzonder volk, ter uitdrukking
der gedachten in gebruik.
§ 178. De taal is niet by alle volken dezelfde.
Ieder volk heeft de zyne, welke met betrekking
tot dit volk moedertaal heet, zoo als het
nederlandsch ten onzen opzigle.
§ 179. De veranderingen, welke bij volken
plaats hebben, veroorzaken ook Verandérin-