Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
6f5 HANDLEIDING tot den
allerftrengfte niet behooren ; wanneer de leden eener
verdeeling niet allen met de ftiptfte naauwkeurig-
heid gefcheiden zijn; als fomtijds volgt, wat naar
de regels had moeten voorafgaan, en omgekeerd,
vooral wanneer de vorm zich bovendien als vrij
vertoont. Dan zij duldt volftrekt niet, dat hare
grondwet, aan welke zelfs het onbefchaafdflie ver-
ftand gehoorzaamt, gefchonden worde; dat men
vermenge, wat wezenlijk onderfcheiden is; dat
men het tegenftrijdige vereenige; dat men valfche
gevolgtrekkingen make, en dat alle mogelijkheid,
om de menigte van zaken onder een gezigtpunt te
vereenigen, benomen worde, waardoor ongetwij-
feld de geheele zamenhang van gedachten verbro-
ken en ons gemoed in eene pijnlijke onzekerheid
gebragt wordt.
§ 174. Het hoofddoel van elke voordragt,
welke ook de inhoud zij, is in het algemeen
juist en gemakkelijk verftaan te wor-
den. Dan behalve dit algemeene doel hebben
de opftellen naar gelang van derzelver inhoud en
eindoogmerk, vele bijzonderheden, waarin zij
van elkander verfchillen. Alle opftellen echter,
hoe verfcheiden ook van aard en bedoeling, heb-
ben zekere algemeene eigenfchappen, welke in
alle foorten van opftel beftendig in meer of min-
dere mate gevonden moeten worden. Hierom
zullen wij eerst de algemeene vereischten van
eenen goeden nederlandfchen ftijl, met opzigt