Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDEPvLANDSCHEN STIJL. 69
is datgene, wat gefchiedt of door eene oorzaak
voortgebragt wordt.
c.) Even zoo belangrijk is het nadenken over
doel en middel. Wie iets tot ftand brengen
of verkrijgen wil, heeft een oogmerk; datgene,
wat hij verkrijgen of bewerken wil, is zijn doel,
cn dat, waardoor hij zijn doel tracht te berei-
ken, heet middel.
5 164. Ter verligting van het naden-
ken (mediteren) neme men de volgende regelen
in acht:
a.) Men beijvere zich eene bedaarde gemoeds-
gefleldheid te verkrijgen.
b.) Men brengt datgene, wat men zoekt, in
den vorm eener vraag, bepale dezelve zoo naauw-
keurig mogelijk en drukke dezelve op verfchillen-
de wijzen uit.
c.) Men onderzoeke of het onderwerp, waar-
over men nadenkt, in het algemeen te kennen zij;
door welken weg men tot de kennis er van ko-
men kan en of men voorafgaande kundigheden ge-
noeg bezit, om dezen weg te betreden.
£?.) Men ontlede de vraag, fcheide het beken-
de van datgene, wat men zoekt, en zoeke het
vereenigingspunt van het onbekende met iets be-
kends te vinden.
e.) Men onderfcheide het hoofdonderwerp van
het onderzoek en de bijzaken, en vestige op het
eerfte zijne aandacht.